Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v naší MŠ probíhá ve dnech 14. - 25. 8. 2017. Platbu za školné a stravné uhradí rodiče dětí z jiných MŠ první den nástupu dítěte do školky.

Seznamy dětí a jejich zařazení do tříd naleznete na vstupních dveřích jednotlivých tříd. Dětem, které navštěvují naši MŠ celoročně jejich značky zůstavají.

 

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.

​V pondělí 4. 9. 2017 v 15:45 hodin bude ve třídě Sluníčka schůzka pro rodiče dětí (zejména předškoláků). Na schůzce zazní důležité informace ohledně změn týkajících se povinné předškolní docházky, nového Školního řádu, Školního vzdělávacího programu,...

 

Vítáme vás na našich stránkách! 

Naše mateřská škola se nachází v příjemném prostředí městské části Brno Řečkovice.

Škola má tři věkově smíšené třídy s kapacitou 75 dětí: Berušky, Koťátka a Sluníčka.

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.

 

 Berušky                                     p1000570.jpg                     

Kapacita: 25 dětí 

Věk: 3 - 6 let  

Provoz: 6:30 - 16:30 hodin   

Pg. pracovnice: p. uč. Lenka Nimrichterová a p. uč. Ivana Hudcová

Výchovný směr:  

 • rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • individuální přístup s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte dle jeho možností
 • zaměření na samostatnost dětí
 • rozvoj dítěte po fyzické a psychické stránce

 

Koťátka                           p1000673.jpg                                  

Kapacita: 25 dětí  

Věk: 3 - 6 let   

Provoz: 7:15 - 15:45 hodin 

Pg. pracovnice: p. řed. Eva Fojtíková a p. uč. Alena Líšková

Výchovný směr:

 • rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • vytváření pro děti vhodného vzdělávacího prostředí - vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově pestré
 • maximální podpora individuální rozvojové možnosti dětí
 • metody prožitkového a kooperativního učení hrou

 

Sluníčka                       p1000951.jpg                                     

Kapacita: 25 dětí 

Věk: 3 - 6 let                 

Provoz: 7:15 - 15:45 hodin 

Pg. pracovnice: p. uč. Mgr. Blanka Sáčková a p. uč Petra Hoffmannová                 

Výchovný směr:

 • rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • individuální přístup ke každému dítěti, rozvoj dítěte dle jeho možností a schopností
 • rozvíjení všech stránek dítěte rozumové, citové, fyzické a psychické